ירושה


מאז הקמתו בשנת 1976, עוסק משרדנו בכל ענייני המעמד האישי והירושה ומייצג בפני כל הערכאות הרלוונטיות.

דיני הירושה הם תחום עם כללים ברורים וקפדניים, המחייבים את בקיאותו המלאה של עורך-הדין בכל אותן דקויות של החוק והפסיקה הרלוונטיים– הן כמי שמנסח צוואות והן כמי שמייצג את אחד הצדדים במסגרת מאבק ירושה.

קיימת חשיבות גדולה לידע והבנה בנושאים רחבים יותר של פסיכיאטרייה וגריאטריה, בכל הנוגע למצבו הקוגניטיבי של כותב הצוואה, כמו גם התלות שלו ביורשים.

כמשרד אשר עוסק רבות בתקיפת צוואות קיימות ובתביעות לביטולן, אנו נדרשים לידע והבנה בתחומים אלה, במסגרת הכנת התיק והחקירות, כולל חקירות מומחים מתחום הרפואה והפסיכיאטרייה- וידע זה אשר נצבר במשרדנו בעקבות הניסיון הרב של המשרד, משמש אותנו, והוא חיוני ומהווה יתרון של ממש.

להלן נפרט בקצרה על כמה מן הנושאים בהם עוסק משרדנו:

עריכת צוואות – עריכת הצוואה היא מלאכת מחשבת, המחייבת זהירות ובקיאות רבה בכללים הנוקשים שנקבעו עם השנים. ניסוח לא מיומן יביא לפסילת צוואה ולביטול רצונו האחרון של האדם. על כן, אין להקל ראש בניסוח, אשר חייב לציית לכללים הנוקשים שנקבעו בחוק. ישנם סוגים שונים של צוואות, כשלכל סוג חוקים וכללים משלו.

ניהול עיזבון – משרדנו משמש כמנהל עיזבון במקרים בהם נדרש ניהול של נכסי העיזבון או חלוקתו של העיזבון בין מספר יורשים. ניהול העיזבון נעשה במקצועיות, באחריות ומתוך נאמנות לרצונו האחרון של המנוח.

התנגדויות –  תקיפת צוואה ע"י הגשת התנגדות לצוואה לרשם לענייני ירושה וניהול ההתנגדות בבית המשפט. הליך זה מחייב ידע נרחב בנושאים שאינם בהכרח משפטיים כשלעצמם אלא גם בתחומי הפסיכיאטרייה והגריאטריה.

קיום צוואה – הגשת צוואה לרשם לענייני ירושה לצורך קבלת צו קיום צוואה המאפשר ליורשים להוציא לפועל את צוואת המנוח. מדובר בפרוצדורה מסודרת, על גבי טופס הקבוע בחוק ומילוי תצהיר עבור המבקש.

צו ירושה –   במקרה שהמנוח לא הותיר אחריו צוואה יחולק עזבונו על פי הקבוע בחוק. לצורך כך מגיש משרדנו בקשות למתן צו ירושה לרשם לענייני ירושה, אשר בסופו של הליך מכריז על היורשים ועל חלקם.

איתור נכסי עיזבון – נכסי העיזבון כוללים חובות וזכויות ולעיתים יש לנהל משא ומתן עם שלטונות המס בעניין חובות וקנסות למס-הכנסה, מע"מ, לבנקים וכו'. כמו כן, פניות ופעולות להשיב לעיזבון רכוש שאינו שייך לו בד"כ, כמו קופות –גמל, ביטוחי חיים אשר בעניינם קיימות הוראות נפרדות לאחר המוות.

תביעות של יורשים/ תביעות נגד עזבונות – מדובר במגוון רחב של עניינים, כגון תביעות לביטול צוואות, תביעות אשר מטרתן להיכלל ברשימת היורשים, צוואות שונות הסותרות זו את זו, טענות בדבר השפעה בלתי-הוגנת על המנוח, או כפיה, תרמית והצגת מצג שווא, תביעות להשבת רכוש שהוברח מן העיזבון או נגזל (כמו במקרה בו מי מהיורשים "רוקן" את העיזבון לפני או אחרי פטירת המנוח), תביעות להוצאת נכסים מן העיזבון ועוד.

מזונות מן העיזבון / זכויות אלמנה – תביעות של הזכאים לזכויות מן העיזבון, לרבות מזונות מן העיזבון או זכויות ברכוש הקיים בעיזבון בניגוד לצוואה קיימת ומכוח זכויותיו העצמאיות של בן-הזוג החי.

ביטול צוואה – מלאכת ביטול הצוואה מחייבת ידע מעמיק הן בחוקי הירושה והפסיקה הרלוונטית והן בתחומים אשר אינם משפטיים – תחומי הרפואה השונים, הפסיכיאטרייה והגריאטריה. זאת מאחר ולצורך ביטול הצוואה משרדנו עורך חקירה מעמיקה של מצבו של המנוח בעת כתיבת צוואתו, מצבו הפיזי, הנפשי, השפעת הסובבים אותו, בחינת ההיסטוריה הרפואית שלו, הכרת הנפשות הפועלות בסביבתו ועוד.

פעמים רבות נדרש משרדנו להתעמת עם חוות דעת של מומחים מתחומים שונים של הרפואה והידע הרב שצברנו, כתוצאה מניהול תביעות רבות לביטול צוואה, מאפשר לנו להתגבר גם על חוות דעת נוגדות ולחקור את המומחה, מתוך הבנה וידיעה של המונחים הרפואיים ומשמעותם.

הליטיגציה (ההתדיינות המשפטית) – מהווה את ליבו של ההליך המשפטי והיא אשר תקבע את עתידו של התיק. סכסוך אשר אינו מסתיים בהסכם – סופו שיגיע לדיון והכרעה בבית המשפט. מה שיכריע את גורל התיק הוא טיב הליטיגציה, הידע, ההבנה והניסיון בתחומים רבים הנדרשים לצורך תקיפה של הצוואה וכן כושר הביטוי והשכנוע של עורך-הדין המייצג. משרדנו, בשל הניסיון הרב שצבר, יוכל להתמודד עם כל סיטואציה אשר הסכסוך המשפטי יזמן לו.

רק עורך-דין היודע להכין חקירה ראויה הבנויה היטב יוכל לערער את עדותם של יריבים, מומחים, רופאים ועדים, גם אם אלה עברו הכנה ראויה בטרם עדותם.

בהכנת החקירה שלובים ידע עובדתי, הכולל עבודת שטח מקיפה (לרבות שימוש בגורמי איסוף מידע וחוקרים), ידע פסיכולוגי/פיסכיאטרי בבדיקת מצבו הנפשי והגופני של המצווה וכן יכולתו הקוגניטיבית, אשר כולם יחד מרכיבים את המושג "רצון חופשי".

יש חשיבות רבה לשכור מלכתחילה שירותיו של עורך-דין בעל יכולות ליטיגציה גבוהות גם אם פני הצדדים להסכם פשרה וזאת מאחר ולעולם אין לדעת מה ילד יום ויהא זה חבל לשכור שירותיו של עורך-דין נוסף או להעביר התיק לעורך דין אחר, לאחר שכבר שולם שכרו של עורך הדין הראשון.