תקדימים


רשימת תקדימים:

 • בג"ץ ביטל פסק-דין של בית הדין הרבני הגדול והרחיב את הלכת השיתוף כך שתחול גם על נכסים שנתקבלו לפני הנישואין, נכסים שנתקבלו בירושה ונכסים שנרשמו ע"ש אחד מבני-הזוג בלבד.
  (בג"ץ 2222/99 אנז'ל (אורה) גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, פ"ד נד(5) 401)

 

 • בית המשפט העליון קבע שכאשר בני זוג חיים בצוותא הם תורמים כל אחד בדרכו לצבירת הרכוש המשותף ונוצרת בעלות משותפת גם בנכסי המשפחה וגם בנכסים עסקיים, כל עוד לא הוכח אחרת. בתיק זה הוכחנו כי גם נכס עסקי שהיה שייך לבעל לפני הנישואין משותף גם לאישה.
  (ע"א 2280/91 רחמים אבולוף נ' מזל אבולוף, פ"ד מז (5) 596)

 

 • בית המשפט העליון קבע כי האישה לא זכאית לקבל זכויות בקרקע שקיבל הבעל ממשפחתו, אלא רק מחצית משווי הבית (שהוערך בנפרד מהקרקע) שנבנה על אדמה זו.
  (ע"א 809/90 לידאי נ' לידאי, פ"ד מו(1) 602)

 

 • בית המשפט לענייני משפחה קבע שלמרות שבני-הזוג המשיכו לגור יחד לאחר הגשת התביעה הראשונה ואף חזרו לשלום-בית, מועד איזון המשאבים יוקדם למועד של שנתיים קודם לפירוד בפועל.
  (תמ"ש (ת"א) 9010/01 ג.מ נ' ג.נ, מיום 22.11.06, כב' הש' פלאוט)

 

 • בית המשפט המחוזי דחה תביעה של בעל לביטול הסכם ממון שאושר כדין בבית המשפט. הבעל טען כי היה שרוי במצב נפשי קשה ולא הבין ההסכם ואף סבל מתסמונת פוסט-טראומטית והביא מומחים מטעמו להוכחת מצבו וכן ביקש את ביטול ההסכם מחמת טעות ועושק. בית המשפט דחה את כל טענותיו וקבע שלא הוכחו עילות הביטול, התיר לאישה לאכוף את ההסכם ואף מינה את עו"ד ציון סמוכה, ב"כ האישה, לנאמן לביצוע ההסכם.
  (ה"פ 656/92 ג.נ נ' ר.נ, מיום 20/6/95 מפי כב' הש' א' גורן)

 

 • בית המשפט המחוזי חייב חברה לחשוף חשבונותיה ואת הדו"חות שלה, לבקשת האישה, למרות שהבעל מחזיק רק ב-19% ממניות החברה.
  (רע"א 7341/09)

 

 • בית המשפט לענייני משפחה ביטל הסכם קנוניה בין אחים אשר נחתם לצורך הברחת רכוש מהאישה והורה על השבת רכוש שהוברח ע"י הבעל לפני 18 שנה.
  (תמ"ש (ת"א) 28470/98 ג. נ' ג., מפי כב' הש' גיפמן)

 

 • בית המשפט למשפחה (בפס"ד שאושר בבימ"ש מחוזי) קבע כי כסף שירשה האישה, אולם עבר בחשבון הרשום כמשותף, שייך לאישה בלבד ומעברו בחשבון המשותף הוכר כמעבר ב"צינור" בלבד והבעל לא זכה בו. כמו כן, תגמולים שקיבל הבעל לאחר הפירוד שייכים במחציתם לאישה.
  (תמ"ש (נצרת) 1870/03 נ.ד. נ' א.ד, מיום 14.5.08 מפי כב' הש' רבס)

 

 • בית המשפט למשפחה קבע כי כספים שגזל הבעל מהאישה והבריח דרך חשבונות על שמו ועל שם אמו ואחיותיו עליו להשיב לאישה וכן נכסים שירשה האישה מהוריה והבעל עשה בהם שימוש שייכים לאישה בלבד.
  (תמ"ש (ת"א) 96951/00 א.א נ' מ.א, מיום 10.8.10 מפי כב' הש' סיוון)

 

 • בג"ץ התבקש לקבוע כי זכות האישה בפנסיה של הבעל היא זכות עצמאית ונפרדת מזו של הבעל אשר נקבע כי הפסיד זכותו בשל מעשיו. טרם ניתנה הכרעה.
  (בג"צ 8347/09 ע.מ נ' הממונה על תשלום הגמלאות בצה"ל)

 

 • בית המשפט העליון קבע כי יכולתו של הבעל לשלם מזונות אשתו וילדיו אינה נקבעת רק לפי הכנסתו בפועל אלא ניתן להעריכה גם על סמך רכושו ופוטנציאל הכנסתו.
  (ע"א 239/85 מירה עמיצור נ' אורי עמיצור, פ"ד מ(1) 147)

 

 • ביהמ"ש השאיר על כנם מזונות שנפסקו 10 שנים קודם לכן וקבע כי הבעל שהבריח רכושו למאהבת לא יכול לטעון שאין לו אפשרות לשלם המזונות. גילו של הבעל, מעל 70, לא מהווה שינוי מסיבות.
  (תמ"ש (ת"א) 55625/96 א.כ נ' ר.כ, מיום 2.1.2011 )

 

 • בית הדין הרבני הגדול קבע כי בעל אשר תבע אישה מבוגרת אשר לא עבדה צריך להתחייב לשלם לה מזונות כל ימי חייה, גם אחרי הגט.
  (בית הדין הרבני הגדול, כ.א. נ'.כ.ר, 24.10.00)

 

 • בית המשפט המחוזי קבע כי תביעת הבעל למזונות אישה בבית הדין הרבני למרות שהוגשה כדין והבעל אף ציין בה כי מוכן לשלם לה מזונות בסך 6,000 ₪ לחודש היא לא כנה מאחר ולאישה מגיעים מזונות של 15,000 ₪ לחודש וביהמ"ש העביר את הסמכות מבית הדין לבית המשפט, פסק לה מזונות של 15,000 ₪ בחודש וחייב את הבעל לתת לאישה יפוי כוח וויתור על סודיות בכל חשבונותיו כולל בשוויץ וארה"ב.
  (המ' 1-8421/94 ס'פ' נ' ס'א', מיום 1.3.96 מפי כב' הש' רובינשטיין)

 

 • בית המשפט המחוזי פסק לאישה מזונות גם לאחר הגט.
  (עמ' 17/97)

 

 • בוטל הסכם ממון תוך שימוש בעילת העושק.
  (תמ"ש 57881/05 א.א. נ' א.א. 2011)

 

 • בית הדין הרבני הגדול קבע כי כאשר בית הדין הרבני הוא שאישר הסכם בין הצדדים אזי רק בית הדין הרבני מוסמך לדון בתביעה לביטול ההסכם.
  (בית הדין הרבני הגדול, א.צ נ' א.ג, החלטה מיום 17.6.07)

 

 • בג"ץ קבע כי לבית הדין הרבני אין סמכות לדון כאשר האישה הינה "ספק יהודיה" על אף שנישאה ע"פ הדת היהודית בחופה וקידושין לאחר שהצהירה כי היא יהודיה.

 

 • בית הדין הרבני הגדול ביטל את נישואיהם של בני-זוג אשר לא קיימו יחסי מין מיום שנישאו.
  (בית הדין הרבני הגדול ב.א נ' ס.ד.ה, 22.3.07)

 

 • בית הדין הרבני חייב את האישה הבוגדת לשלם לבעל עבור הוצאות הבלשים הפרטיים ששכר  כדי להוכיח את בגידתה. עוד קבע בית הדין כי אישה החיה בבית בעלה והשקיעה בו מכספה אינה זכאית לזכויות בבית אלא לכל היותר להחזר מחצית השקעותיה בלבד.
  (בית הדין הרבני הגדול, כ. נ' כ., 9.11.08)

 

 • בית הדין הרבני הגדול חייב אישה בגט עקב מחלתה.
  (בית הדין הרבני הגדול, ב.ר נ' ב.ר, 2.4.08)

 

 • בית הדין הרבני חייב בגט אישה אשר הסתירה מחלה קשה מבעלה בעת נישואיהם.
  (בית הדין הרבני בפ"ת, ב.א נ' ס.ב.ד, 5.12.04)

 

 • בית הדין הרבני בת"א קבע כי הוא מוסמך לדון בתביעות בין בני-זוג אשר כלל אינם גרים בישראל אלא באנגליה. בית הדין אף הוציא "צו חוסם" האוסר על האישה לקיים דיונים באנגליה.
  (בית הדין הרבני בת"א, ק.ג נ' ק.מ.י, 4.7.2007)

 

 • בית הדין הרבני בפ"ת העניק לבעל צו למדור ספציפי בבית (אשר לרוב ניתן לנשים בלבד) המונע את מכירת הבית ע"י האישה.
  (בית הדין הרבני בפ"ת ש.ש. נ' ש.ט. 13.6.06)

 

 • בית הדין הרבני הגדול קבע כי על אף שבני הזוג חיים בנפרד מזה 8 שנים הבעל לא יכול לטעון שאין סיכוי לשלום בית כל עוד הוא חי עם מאהבת. בית הדין העניק לאישה צו למדור ספציפי המונע את מכירת הבית גם לצורך איזון הרכוש .
  (בית הדין הרבני הגדול ש.צ. נ' ש.פ, 29.10.07)

 

 • חטיפת ילדים – נדחתה תביעת האם להשבת ילדים חטופים לאחר שהוכח כי האם פעלה בחוסר תום לב.
  (תמ"ש (ר"ג) 14923/02 מ.ב נ' ד.ב 2009)

 

 • בית הדין הרבני קבע כי חובה על כל הורה לדאוג לקשר תקין של הילדים עם ההורה השני. הורה הגורם לניתוק הקשר במעשה או במחדל לא יוכל לשמש כהורה משמורן.
  (רבני נתניה, ב.ט נ' ב.י, 20.5.07)

 

 • בית המשפט למשפחה קבע כי לסב אין זכות עצמאית להסדרי ראיה עם נכדיו כאשר הוריהם של הילדים חיים וכשירים.
  (תמ"ש (ת"א) 11-02-14991 ר.ו.ד.ס ה' ק.ו אח', 29.6.2011, כב' הש' גליק)

 

 • בית המשפט למשפחה ביטל צוואה מאוחרת לאחר שקבע כי היתה השפעה בלתי הוגנת של הבן על אמו לצורך כתיבת הצוואה. בית המשפט הורה על קיומה של צוואה מוקדמת.
  (תע –106630/05 ל.פ נ' האפוטרופוס הכללי, 26.5.11, כב' הש' סיוון)